A Holisztikus Medicina Alapítvány és a "manuálterápiás"

oktatás bemutatása

 

Alapítványunk 1993-ban alakult, célja az alternatív medicina elterjesztése. Ennek érdekében a legnevesebb külföldi és hazai szakemberek bevonásával ismeretterjesztő és tudományos előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat szervezünk, szakkönyveket és ismeretterjesztő anyagokat, jegyzetek adunk ki. Együttműködünk külföldi és magyar szakemberekkel, hasonló céllal létrehozott cégekkel és/vagy non profit szervezetekkel. Mindezek mellett elméleti és gyakorlati oktató rendelőt létesítettünk és működtetünk.

1993-ban együttműködési szerződést kötöttünk a Moszkvai Orvostovábbképző Akadémia Manuálterápiás Tanszékével, ennek keretében oktatókat biztosítanak azokhoz a tanfolyamokhoz, amelyek a manuális medicina elméletét és gyakorlatát oktatják, s amelyeket alapítványunk szervez.

Az oktatókat és az oktatás tematikáját bemutattuk az Ortopédiai, a Reumatológiai Szakmai Kollégiumoknak, valamint a Gyógytornász Társaságnak, akik rendszeresen figyelemmel kísérik munkánkat.

1997-től 180 órás képzést szerveztünk orvosok és főiskolát végzett gyógytornászok számára Mivel a gyakorlat azt bizonyította, hogy a manuálterapeuta számára elengedhetetlen a mozgásszervi radiológiában való jártasság, ezért tanfolyamunkat kibővítettük e témakörrel. Természetesen ez a témakör érintőlegesen foglalkozik az összes képalkotó eljárással, többek között a manuálterápiás kezelést kizáró oszteoporózis megítélése érdekében az ODM lelet értékelésével.

1995-ben az akkor Magyarországon is oktató A. A. Barvincsenko professzor engedélyével lefordítottuk és az alapítvány gondozásában kiadtuk a MANUÁLIS MEDICINA című tankönyvet, amely a tanfolyam anyagát tartalmazza 230 fotóval illusztrálva.

1999 áprilisában alapítványunk megszervezte az első magyarországi "Manuális Medicina iránt érdeklődő orvosok és gyógytornászok szimpóziumát", amelyen háromszáz orvos és gyógytornász vett részt. A szimpózium pontszerző továbbképzés volt.

1999 novemberében "A gerinc és a láb elváltozásainak felismerése" témakörben nyertünk pontszerző továbbképző pályázatott "Iskolás gyermekek mozgásszervi alapszűrésének oktatása védőnők számára" címmel.

Jelenleg 2 éves, 7 kötelező kurzusból álló, összesen 302 órás pontszerző "Manuális medicina" tanfolyamokat szervezünk. A tanfolyam anyagát kibővítettük a képalkotó eljárások azon részeinek ismertetésével, amelyek a manuálterápia szemszögéből fontosak. Ebben a témában előadást tartanak dr. Fornet Béla radiológus docens és dr. Gergely Gy. Mária radiológus adjunktus. A tematika Lewit "Manuális medicina" tankönyvének radiológiai fejezetén alapul.

2000 februárjától beindítottunk egy gyakorló rendelőt, ahol az alaptanfolyamot végzettek felügyelet mellet gyakorolhatnak, és tudásukat a kézség szintjére hozhatják.

2001 novemberében a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet adta lehetőség értelmében akkreditálta az alapítvány tanfolyamát. Ez azt jelenti, hogy az ETK befogadta a posztgraduális tanfolyamai közé és vállalta a tanfolyamunkat végzettek vizsgáztatását. Sajnos még ez év végén a SOTE ETK jogutód nélkül megszűnt, így az akkreditációs eljárást elölről kellett kezdeni.

2002. szeptember 27-29-ig került megrendezésre "A Manuális Medicina és a McKenzie Módszer Iránt Érdeklődő Orvosok, Gyógytornászok Szimpóziuma". A Szimpózium szervezője a Holisztikus Medicina Alapítvány illetve a Magyarországi McKenzie Intézet volt. Támogatta a rendezvényt a MH Központi Honvédkórház, amely a manuális terápia képző és továbbképző tanfolyamainak is helyt ad. A Szimpózium a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dísztermében zajlott 280 résztvevővel, Svéd László orvostábornok, Bálint Géza és Szendrői Miklós professzorok védnökségével.

Prof. Dr. Szollár Lajos, az Általános Orvostudományi Kar dékánja engedélyezte az alapítványnak, hogy 2003-ban vizsgát szervezzen a tanfolyamot végzett orvosok és gyógytornászok részére. A Semmelweis Egyetem nevében a vizsgáztatás lebonyolítására az Ortopédiai Klinika Prof. Dr. Szendrői Miklós személyében kapott megbízást. A sikeres vizsga érdekében 2003. március 26-30-ig felkészítő tanfolyamot szerveztünk a jelentkezőknek, ahol a 300 elméleti és 100 gyakorlati kérdés átismétlésére került sor.

A manuális medicina hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia orvos bizottsága által elfogadott tevékenység, amelynek művelését a 11/1997 NM rendelet szabályozza. A beavatkozást a Társadalombiztosító elfogadja és az OENO kódlistán szerepelteti. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a "Holisztikus Medicina Alapítvány" elnevezésű, felnőttképzést folytató intézményt hatósági nyilvántartásba vette a 07-0498-03 nyilvántartási számon. A FAT (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) az alapítvány "Manuális Medicina" programját akkreditálta az Egészségügyi Szak és Továbbképzési Bizottság D- 617/01. számú határozatával. Lajstromszáma PLE-068

Új fejezet a magyarországi Manuális Medicina történetében. 2004. június 1.-én megkaptuk a Tanúsítványt, amelyben értesített a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja, hogy az alapítványunk Manuális Medicina tanfolyam programját az SE-ÁOK Kari Tanácsa

"BEFOGADTA A POSZTGRADUÁLIS TANFOLYAMAI KÖZÉ ÉS VÁLALLJA A TANFOLYAMOT VÉGZETTEK VIZSGÁZTATÁSÁT."

Azóta három alkalommal hirdetett vizsgalehetőséget a SE-ÁOK dékánja orvosok és gyógytornászok számára. Tanfolyamokat folyamatosan szervezünk, melyekért továbbképzési pont jár.

2005 második félévében a tanfolyam struktúráját átalakítottuk, és a kurzusonkénti öt nap plusz egy nappal bővült. Ezt a hatodik napot a kurzus után egy hónappal, egy megbeszélés szerint kiválasztott időben tartjuk, amelyen a tanulók számot adnak a tanfolyam anyagáról, illetve az elsajátított tudásanyag gyakorlatban való alkalmazásáról. Így minden kurzus vizsgával zárul. A hallgató a tanfolyamot csak sikeres vizsga esetén folytathatja.

A számonkérés elméleti és gyakorlati vizsga keretében történik. A vizsganap programja három részből áll. A nap kezdetén a tanulók konzultáció keretében megbeszélik az elmúlt egy hónap gyakorlatának tapasztalatait, illetve feltehetik szakmai kérdéseiket. A nap második részében a konzultáció vezetőjének irányításával gyakorlatban átismétlik a tanfolyam anyagát. A nap harmadik részében a hallgatók elméleti tesztet töltenek ki, mely 80%-os eredmény esetén jogosít a gyakorlati vizsga megkezdésére. A gyakorlati vizsga a konzultáció vezetője és a tanfolyam felelős szervezője előtt zajlik. A hallgatók párosával vizsgáznak, gyakorlati tétel húzásával és annak egymáson való bemutatásával. Sikertelen vizsga esetén a következő kurzus előtt a hallgatónak lehetőséget biztosítunk egy ismételt vizsga letételére. Amennyiben az ismételt vizsga is sikertelen, még mindig lehetőség van a tanfolyam kedvezményes árú megismétlése után sikeres vizsgát tenni.

Fontos információ, hogy a tanfolyamokat egy nap díjmentesen lehet megtekinteni.

Az alapítvány rendszeresen indít tanfolyamokat. Ezekről bővebb információt ezen az oldalon találnak, vagy felvilágosítást lehet kérni Szilágyi Ivántól telefonon, a 20/977-4863-os számon.

Emellett a www.oftex.hu portálon is lehet tájékozódni.

2006. október 13 - 15. között az alapítvány Budapesten megszervezi
A MANUÁLIS MEDICINA ÉS A McKENZIE MÓDSZER IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
ORVOSOK, GYÓGYTORNÁSZOK SZIMPÓZIUMÁT

 

Copyright (c) 2002 - Holisztikus Medicína Alapítvány
1028 Budapest Táncsics Mihály u. 16., Tel: (06) 20/ 977-4863
K&H Bank: 10200823-22222459